Đoàn thanh niên

Các mẫu văn bản đại hội thành lập chi Đoàn khóa mới

Cập nhật : 11:11, 15/11/2012

Chương trình đại hội >>> Xem chi tiết

Kịch bản đại hội >>> Xem chi tiết

Dự thảo phương hướng >>> Xem chi tiết

Biên bản đại hội >>> Xem chi tiết

Danh sách Đoàn viên thanh niên >>> Xem chi tiết

Danh sách đóng đoàn phí >>> Xem chi tiết

Nghị quyết đại hội >>> Xem chi tiết

Các tin khác