Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Cơ khí

Chủ nhiệm Khoa: PGS. Tăng Huy

1. Văn phòng Khoa:  P109- 92A Lê Thanh Nghị - HBT - HN

ĐT: 024.36230209 (máy lẻ 109)

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý các Bộ môn và Phòng thực hành trực thuộc Khoa theo điều lệ hoạt động của Trường.

- Phối hợp với Phòng đào tạo về công tác tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý. 

3. Các phòng thực hành:

- Phòng thực hành chế tạo máy

- Phòng thực hành kỹ thuật hàn

- Phòng thực hành kỹ thuật ô tô

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA CƠ KHÍ

1. Phòng thực hành chế tạo máy

 


 

 

2. Phòng thực hành kỹ thuật ô tô 

 

3. Phòng thực hành kỹ thuật hàn