Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Công nghệ thông tin

Chủ nhiệm Khoa: ThS. Đỗ Văn Uy.

Phó CN khoa: ThS. Bùi Thị Hòa

1. Văn phòng Khoa:  P 113 - 92A, Lê Thanh Nghị - HBT - HN

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý các Bộ môn và Phòng thực hành trực thuộc Khoa theo điều lệ hoạt động của Trường.

- Phối hợp với Phòng đào tạo về công tác tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

3. Các phòng thực hành:

- Phòng thực hành tin học và máy tính 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng thực hành tin học và máy tính

Buổi trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh của lớp TKĐH, khoa CNTT