Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Điện & bảo dưỡng công nghiệp

Chủ nhiệm Khoa: PGS. Lê Văn Doanh

Phó CN khoa: KSC. Nguyễn Quang Tuyến

1. Văn phòng Khoa:  P 108 - 92A Lê Thanh Nghị - HBT - HN

ĐT: 024.36230209 (máy lẻ 108)

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý các Bộ môn và Phòng thực hành trực thuộc Khoa theo điều lệ hoạt động của Trường.
 
- Phối hợp với Phòng đào tạo về công tác tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.
 
3. Các Phòng thực hành:
 
- Phòng thực hành điện dân dụng - công nghiệp
 
- Phòng thực hành điện lạnh
 
- Phòng thực hành tự động hóa
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA ĐIỆN VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP
 
1. Phòng thực hành điện dân dụng - công nghiệp
 
 
2. Phòng thực hành điện lạnh
 
 
 

3. Phòng thực hành tự động hóa