Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Điện tử viễn thông

Chủ nhiệm Khoa: GVC. Nguyễn Tiến Khải

1. Văn phòng Khoa:  P 114 - 92A - Lê Thanh Nghị - HBT - HN

Điện thoại: 024. 38682904 (máy lẻ 114)

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý các Bộ môn và Phòng thực hành trực thuộc Khoa theo điều lệ hoạt động của Trường.

- Phối hợp với Phòng đào tạo về công tác tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

3. Các phòng thực hành:

Phòng thực hành điện tử ứng dụng và điện tử viễn thông

Phòng thực hành sửa chữa điện tử và máy tính

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1. Phòng thực hành điện tử ứng dụng và điện tử viễn thông 

2. Phòng thực hành sửa chữa điện tử và máy tính