Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Khoa Cơ bản

- Chủ nhiệm Khoa: PGS. TS Dương Đức Hồng

1. Văn phòng Khoa

- Phó chủ nhiệm khoa: ThS. GVC. Lê Thị Tuyết Ngọc

- Thư ký khoa: ThS. Nguyễn Thị Thủy

+ Phòng làm việc: Phòng 115 - Nhà D, số 92A Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243.623.0209 máy lẻ 115

2. Chức năng

Khoa Cơ bản có chức năng tổ chức giảng dạy và quản lý chất lượng giảng dạy các môn: Ngoại ngữ, Toán cao cấp, Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng thuộc khối các môn chung trong chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội.

3. Nhiệm vụ

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học được giao.

- Phân công giáo viên giảng dạy các môn chung theo kế hoạch cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường.

- Phối với với phòng Hành chính - Tổ chức mời và làm hợp đồng giáo viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Phối hợp, kết hợp với phòng Đào tạo & Quản lý sinh viên và Ban Thanh tra học tập kiểm tra giáo viên thực hiện công tác giảng dạy theo tiến độ và lịch trình; Thực hiện công tác quản lý sinh viên trong các giờ học theo quy chế của Nhà trường; Thực hiện các thủ tục thanh toán cho giáo viên theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức công tác kiểm tra, thi kết thúc các môn học do Khoa phụ trách đúng theo quy định của Nhà trường.

- Thực hiện công tác giáo vụ, quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; Thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Khoa.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình, học liệu các môn học được phân công; Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ giáo viên và kế hoạch bổ sung nhân lực cho đội ngũ giáo viên của Khoa.

- Tham gia các hội thảo chuyên đề, tổ chức công tác dự giờ, kiểm tra đánh gia chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học, khóa học.

- Quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động của viên chức, giáo viên của Khoa.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật được Nhà trường giao cho Khoa quản lý; Lập kế hoạch đề nghị mua sắm vật tư, sửa chữa trang thiết bị phục vụ dạy học.

- Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động có liên quan đến đào tạo để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao cho