Cơ cấu tổ chức

Khoa chuyên môn

Kinh tế & quản lý

Chủ nhiệm Khoa: ThS. Hoàng Văn Long
 
1. Văn phòng Khoa:  P 117 - 92A - Lê Thanh Nghị - HBT - HN
 
Điện thoại: 024.38682904 (máy lẻ 117)
 
2. Chức năng nhiệm vụ:
 
- Quản lý các Bộ môn và Phòng thực hành trực thuộc Khoa theo điều lệ hoạt động của Trường.
 
- Phối hợp với Phòng đào tạo về công tác tuyển sinh, giảng dạy, thực tập, tốt nghiệp và cấp bằng cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.
 

Chủ nhiệm khoa ThS. Hoàng Văn Long giới thiệu nghề đào tạo tại buổi TVhướng nghiệp và tư vấn ngành nghề cho SV khóa 6