Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 44 từ (10/6/2019 - 16/6/2019)

Cập nhật : 06:08, 10/06/2019

 LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 Tuần 44 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI 10/6/2019

11h00 tại P.206/92A-LTN: Họp thi đua khen thưởng Đoàn TN năm 2019. TP: BCH LCĐ.

-  14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

  THỨ BA   11/6/2019

 

 

THỨ TƯ  12/6/2019

- 10h30 tại P.206/92A-LTN:  Hội thảo và giải đề KT KNN nghề ĐTCN. TP: BGH (a. Bình),  Chủ nhiệm khoa, Trưởng các phòng: ĐT&QLSV, HCTC; GV khoa ĐTVT. Mời các đồng nghiệp quan tâm cùng dự. A. Long, A. Việt chuẩn bị tài liệu.

-15h00 tại P.206/92A-LTN: BGH(a.Hồng) chủ trì họp Hội đồng thẩm định và thông qua chương trình đào tạo, kế hoạch học tập cho các lớp cao đẳng chất lượng cao. TP: Chủ nhiệm các Khoa; Trưởng phòng Đào tạo-QLSV.

THỨ NĂM 13/6/2019

 

-15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp tổng kết rút kinh nghiệm đợt dự thi Thiết bị dạy nghề tự tạo Tp 2019. TP: BGH (a. Bình, a. Trường); BCN, trợ lý & giảng viên tham gia dự thi các khoa: Cơ khí, Điện & BDCN, ĐTVT; các phòng: ĐT & QLSV( c. Trang, a. Vẻ), HCTC, TB & QT.

THỨ SÁU 14/6/2019

- 10h30 tại P.206/92A LTN:

1. Họp tổ CĐ VP1 xét, đề nghị kết nạp Đảng cho đ/c Phạm Ngọc Minh.

2. Họp thi đua, khen thưởng CĐ tổ CĐ VP1 năm học 2018 - 2019

TP: Các Công đoàn viên tổ CĐ VP1. Mời bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ tham dự.

 

THỨ BẢY 15/6/2019

 

 

CHỦ NHẬT 16/6/2019

 

 

   >>> Downloads file.

 

 

 

 

Các tin khác