Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 46 từ (247/6/2019 - 30/6/2019)

Cập nhật : 06:08, 24/06/2019

 LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018 – 2019  

 Tuần 46 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 24/6/2019

 

 

 THỨ BA  25/6/2019

 - 8h30 tại P.206/92A-LTN: Họp triển khai đăng ký đề tài NGKH cấp trường năm học 2019- 2020. Tp: BGH (A.Trường, A.Bình), Trưởng các phòng: HCTC, TCKT, TB&QT, ĐT&QLSV, Các BCN, trợ lý khoa.

- 10h00 tại P.206/92A-LTN: Họp BCN XD Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho nghề: CNKTĐK TĐH. Nội dung: Các thành viên báo cáo kết quả lần 2 (Gửi báo cáo trước 1 ngày).

 

THỨ TƯ  26/6/2019

 

 

THỨ NĂM 27/6/2019

 

THỨ SÁU 28/6/2019

- 9h30 tại P.202/92A-LTN: khoa Cơ khí trình bày yêu cầu các PTH sẽ xây dựng tại B4B. Tp: BGH (A. Bình), phòng: TB & QT (A. Thế Anh, A. Cường), P. HCTC, P. ĐT-QLSV & BCN khoa Cơ khí.

 - 10h30 tại P.206/92A-LTN: Họp triển khai kế hoạch tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI. Tp: BGH (A. Bình); Phòng HCTC (A. Long); Phòng ĐT & QLSV (C. Trang, A.Vẻ); Khoa Điện & BDCN: BCN khoa, Nhóm GV Điện lạnh; A. Việt, A. Sỹ, A. Dũng; Khoa Cơ khí (A. Dương, A. Dũng). Khoa Điện & BDCN chuẩn bị báo cáo.

 

 

THỨ BẢY 29/6/2019

 

 

CHỦ NHẬT 30/6/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác