Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 48 từ (08/7/2019 - 14/7/2019)

Cập nhật : 07:05, 06/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC

NĂM HỌC 2018 – 2019

 Tuần 48 (Từ 08/7/2019 đến 14/7/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 08/7/2019

 

 

- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật cán bộ. TP: các thành viên Hội đồng.

THỨ BA 09/7/2019

 

 

THỨ TƯ 10/7/2019

 

 

THỨ NĂM 11/7/2019

 

 

THỨ SÁU 12/7/2019

 

THỨ BẢY 13/7/2019

 

 

CHỦ NHẬT 14/7/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác