Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 49 từ (15/7/2019 - 21/7/2019)

Cập nhật : 07:08, 15/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC 

NĂM HỌC 2018 – 2019

  Tuần 49 (Từ 15/7/2019 đến 21/7/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 15/7/2019

- 15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

 

 THỨ BA  16/7/2019

- 10h00 tại P.203/92A LTN: họp BCN XD Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho nghề: CNKTĐK TĐH. TP: các thành viên BCN.

 

 THỨ TƯ  17/7/2019

- 10h00 tại P.206/92A LTN: Phòng Thiết bị & QT báo cáo phương án chi tiết sửa, nâng cấp khu 1A/17, nhà B4B, nhà 17. Tp: BGH (A. Trường, A. Bình), Trưởng các đơn vị: phòng HCTC, P. ĐT & QLSV, P.TB & QT (A. Thế Anh, A. Cường), Khoa CNTT.

 

THỨ NĂM 18/7/2019

 

 

THỨ SÁU 19/7/2019

 

 

THỨ BẢY 20/7/2019

 

 

CHỦ NHẬT 21/7/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác