Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 50 từ (22/7/2019 - 28/7/2019)

Cập nhật : 07:08, 22/07/2019

 LỊCH CÔNG TÁC 

  NĂM HỌC 2018 – 2019

Tuần 50 (Từ 22/7/2019 đến 28/7/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 22/7/2019
 THỨ BA  23/7/2019

9h30 tại P206/92A LTN: Họp Khoa ĐTVT. TP: Cán bộ giảng viên khoa ĐTVT. Mời BGH (a.Bình) cùng dự.

14h30 tại P301/92A LTN: Tập huấn về việc sử dụng Moodle cho dự án FiVe. TP: Admin (a.NamA, a. Xuân Việt); tất cả cán bộ, giảng viên tham gia dự án FiVe (các thầy cô mang theo máy tính cá nhân).

 

THỨ TƯ  24/7/2019

 

14h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (a.Trường); Phòng ĐT&QLSV (c.Trang; c.Tâm); Khoa cơ bản (c. Thủy); Tất cả giảng viên tham gia dự án FiVe.

THỨ NĂM  25/7/2019

 

9h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (a.Trường); Phòng ĐT&QLSV (c.Trang; c.Tâm); Khoa cơ bản (c. Thủy).

14h00 tại P301/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về đánh giá tổng kết dự án FiVe. TP: Tất cả sinh viên lớp FiVe2017; Tất cả  giảng viên tham gia dự án FiVe.

 

THỨ SÁU 26/7/2019

 

9h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (a.Trường); Phòng ĐT&QLSV (c.Trang; c.Tâm); Khoa cơ bản (c. Thủy); Nhóm Audit (A.Mạnh Long; A.Xuân Việt; C. Hà Hương).

14h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: Phòng ĐT&QLSV (c.Trang; c.Tâm); Khoa cơ bản (c. Thủy); Tất cả giảng viên tham gia dự án FiVe.

THỨ BẢY 27/7/2019

9h00 tại P206/92A LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về đánh giá tổng kết dự án FiVe. TP: BGH (a. Trường); Phòng ĐT&QLSV (c.Trang; c.Tâm); Khoa cơ bản (c. Thủy).

 

CHỦ NHẬT 28/7/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác