Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 51 từ (29/7/2019 - 04/8/2019)

Cập nhật : 07:08, 29/07/2019

LỊCH CÔNG TÁC 

NĂM HỌC 2018 – 2019

  Tuần 51 (Từ 29/7/2019 đến 4/8/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 29/7/2019

-9h00 tại P.206/92A-LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy); nhóm Audit.

-14h00 tại P.206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy); phòng TCKT (C.Hương); nhóm Audit.

 THỨ BA  30/7/2019

-9h00 tại P.206/92A-LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm);khoa Cơ bản (C.Thủy); các giáo viên FiVe

 

-14h00 tại P.206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy); phòng TCKT (C.Hương); nhóm Audit.

-15h00 tại P.202/92A-LTN: BGH(A.Hồng) chủ trì họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên. Tp: Các thành viên

 THỨ TƯ  31/7/2019

-10h00 tại P.203/92A-LTN: họp BCN XD Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho nghề: CNKTĐK TĐH

 -14h00 tại P.206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy);

THỨ NĂM 01/8/2019

 - 9h00 tại P.206/92A-LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy); Giáo viên FiVe.

 -14h00 tại P.206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy); Giáo viên FiVe.

THỨ SÁU 02/8/2019

 - 9h00 tại hội trường nhà D: Lễ trao bằng tốt nghiệp cho SV khóa 1 dự án FiVe. TP: Theo Giấy mời, BGH; Trưởng các đơn vị; các cán bộ, giáo viên tham gia dự án.

 - 14h00 tại P.206/92A- LTN: Làm việc với chuyên gia Đức về quản lý chất lượng cho dự án FiVe. TP: BGH (A.Trường); Phòng ĐT&QLSV (C.Trang; C.Tâm); khoa Cơ bản (C.Thủy).

THỨ BẢY 03/8/2019

 

 

CHỦ NHẬT 04/8/2019

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác