Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 52 từ (05/8/2019 - 11/8/2019)

Cập nhật : 08:08, 05/08/2019

 

LỊCH CÔNG TÁC 

 

 

 

 

 

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

 

 

  Tuần 52 (Từ 05/8/2019 đến 11/8/2019) 

 

THỨ, NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

THỨ HAI 05/8/2019

 

 


-

- 14h30 tại P.206/92A-LTN: Hop giao ban BGH.

 

THỨ BA 06/8/2019

 

 

- 8h30 tại P.206/92A-LTN: Hội đồng tuyển dụng & nâng bậc lương nghe giảng kết thúc tập sự & thử việc của 5 giảng viên khoa Điện & BDCN. TP: Các thành viên Hội đồng, Ban chủ nhiệm khoa.

- 16h30 tại P.206/92A-LTN: họp BCN XD Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho nghề: CNKTĐK TĐH

 

THỨ TƯ 07/8/2019

 

 

- 9h30 tại P.206/92A LTN: sinh hoạt chuyên môn Khoa ĐTVT. TP: Cán bộ giảng viên khoa ĐTVT. Mời BGH (a.Bình) cùng dự.

 

 

THỨ NĂM 08/8/2019

 

 

 

 

THỨ SÁU 09/8/2019

 

- 10h00 tại P.206/92A LTN: Khoa Điện & BDCN báo cáo xây dựng PTH Chiếu sáng & điều khiển thông minh. TP: BGH (a. Bình, a. Trường), Ban chủ nhiệm khoa Điện & BDCN, trưởng các phòng: Thiết bị & Quản trị, HCTC, ĐT & QLSV, TCKT.

 

 

THỨ BẢY 10/8/2019

 

 

 

 

CHỦ NHẬT 11/8/2019

 

 

 

 >>> Downloads file.

 

Các tin khác