Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 -2020 tuần 47 (từ 06/7/2020 đến 12/7/2020)

Cập nhật : 07:08, 06/07/2020

    LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 47 (Từ 06/07/2020 đến 12/07/2020)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

06/7/2020

   

THỨ BA

07/7/2020

 -11h00 tại P.206/92A-LTN: Họp thi đua Công đoàn năm học 2019-2020. TP: Toàn thể đoàn viên tổ Công đoàn Văn phòng 1 (Phòng HCTC, Ban Thanh tra học tập, Ban HTDN).  Mời BCH CĐ tham dự.

 - 14h00 tại P.206/92A-LTN: Làm việc với Cty CP Hanel xốp nhựa. TP: BGH (a. Kiểm), Ban HTDN&TVVLSV (a. Long).

          THỨ TƯ

08/7/2020

- 9h30 tại P.206/92A-LTN: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng & kỷ luật cán bộ. Tp: Các thành viên Hội đồng. Mời Phòng HCTC (a. Phong) cùng dự.

 - 11h00 tại P.206/92A -LTN: Kiểm tra kết quả chuẩn bị bài giảng GV Khoa CNTT có tham gia dạy giảng dạy khóa 2 và khóa 3 lớp FiVe. TP: BGH (a. Bình), Khoa CNTT (a. Uy), a. Long (HCTC), c.Tâm (ĐT&QLSV). GV chưa nộp bài giảng có thể nộp qua phòng HCTC hoặc trực tiếp tại buổi kiểm tra.

  -15h00 tại 206/92A-LTN: BGH(a.Hồng) chủ trì họp về công tác tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên khóa 9 tốt nghiệp năm 2020. TP:Chủ nhiệm và thư ký các khoa chuyên môn; Trưởng các phòng ĐT&QLSV; TB&QT; Trưởng ban HTDN&TVVLSV; Bí thư LCĐ.

THỨ NĂM

09/7/2020

- 8h30 tại Hội trường C2-ĐHBKHN: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường ĐHBK HN lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tp: Toàn thể đảng viên của Chi bộ và cán bộ công đoàn từ tổ phó trở lên.

 

THỨ SÁU

10/7/2020

 

 

THỨ BẢY

11/7/2020


 

CHỦ NHẬT

12/7/2020

 

 

 >>> Downloads file.

 

 

 

Các tin khác