Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 -2020 tuần 49 (từ 20/7/2020 đến 26/7/2020)

Cập nhật : 07:08, 20/07/2020

      LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 49 (Từ 20/07/2020 đến 26/07/2020)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

20/7/2020

 

 

THỨ BA

21/7/2020

 

 - 14h30 tại P.206/92A-LTN: Họp dự án Five. TP: Tổ Điều phối dự án Five (a. Trường, c. Tâm, c. Thủy,); các giảng viên dạy các môn thi tốt nghiệp (B, C, PQR, MNO, STUV) và các giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp lớp Five 2018. 

          THỨ TƯ

22/7/2020

 

 

THỨ NĂM

23/7/2020

11h15 tại P.206/92A-LTN: họp hướng dẫn các đơn vị khi đánh giá hệ số t theo Quy chế Lương. TP: Phòng HCTC (a. Long, a. Phong); các đơn vị trong trường (trưởng đơn vị và thư ký trong các cuộc họp). Mời BGH (a. Kiểm) cùng dự. 

 

THỨ SÁU

24/7/2020

 

 

THỨ BẢY

25/7/2020


 

CHỦ NHẬT

26/7/2020

 

 

  Ghi chú: Từ tuần 50, nhà  trường sẽ có lịch kiểm tra bài giảng của GV dạy lớp chất lượng cao.

>>> Downloads file.

 

 

 

Các tin khác