Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 -2020 tuần 50 (từ 27/7/2020 đến 02/8/2020)

Cập nhật : 07:08, 27/07/2020

       LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 50 (Từ 27/07/2020 đến 02/08/2020)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

27/7/2020

 

 -16h00 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH

THỨ BA

28/7/2020

 

 -15h00 tại P.206/92A-LTN: BGH (a.Hồng) chủ trì họp về công tác tổ chức đợt thực tập nghề nghiệp cho SV khóa 10 và đợt thực tập nhận thức cho SV các lớp chất lượng cao khóa 11.

TP: Chủ nhiệm và Trợ lý TH các khoa chuyên môn; Trưởng phòng.ĐT&QLSV; Trưởng các ban TTHT, ban HTDN&TVVLSV.

          THỨ TƯ

29/7/2020

 - 11h00 tại P.206/92A-LTN: Nhà trường kiểm tra kết quả chuẩn bị bài giảng GV Khoa Cơ khí có tham gia dạy giảng dạy lớp Cơ điện tử chất lượng cao.  TP: BGH (a. Bình), Chủ nhiệm khoa Cơ khí, Phòng HCTC (a. Long), Phòng ĐT & QLSV (c.Tâm). GV nộp bài giảng trước cho chị Tâm (có thể qua Email), chưa nộp bài giảng có thể nộp trực tiếp cho HĐ.

 -15h00 tại P.206/92A-LTN: BGH (a.Hồng) chủ trì họp về kế hoạch và tổ chức chấm tốt nghiệp cho sinh viên khóa 9.
TP: Chủ nhiệm và Thư ký các khoa chuyên môn; Trưởng p.ĐT&QLSV; Trưởng các ban TTHT, ban HTDN&TVVLSV.

THỨ NĂM

30/7/2020

- 9h30 tại P.206/92A- LTN: Họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. TP: Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19

- 10h00 tại P.206/92A-LTN: họp tổ kiểm kê tài sản  hoàn thiện mẫu báo cáo. TP: các nhóm trưởng Tổ kiểm kê.

- 11h00 tại P.302/92A-LTN: Khoa Cơ khí giới thiệu thiết bị điều khiển trong chương trình hợp tác với Mitsubishi. TP: BGH (a. Bình, a. Trường), Đại diện các đơn vị: Ban HTDN, HCTC, ĐT & QLSV, TB&QT; Khoa Điện (BCN Khoa, các trợ lý, các GV: Liên, Ly, Dũng). Khoa ĐTVT (CN Khoa, A. Long). Khoa Cơ Khí chuẩn bị. Mời cán bộ, GV quan tâm cùng dự.

 -15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Tổ triển khai hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tp: các thành viên của Tổ.

THỨ SÁU

31/7/2020

 

 - 14h30 tại P.206/92A-LTN: BGH họp với các đơn vị về Dự thảo quy chế Lương & Quy chế QLTC nội bộ. TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường, a.Phong, c. Hà, c.Khánh (P.HCTC), c.M. Hà (P.TCKT).

THỨ BẢY

01/8/2020


 

CHỦ NHẬT

02/8/2020

 

 

>>> Downloads file.

 

 

 

Các tin khác