Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2019 -2020 tuần 51 (từ 03/8/2020 đến 09/8/2020)

Cập nhật : 08:08, 03/08/2020

        LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2019 – 2020

  Tuần 51 (Từ 03/08/2020 đến 09/08/2020)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

03/7/2020

 - 11h00 tại P.206/92A-LTN:  Họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Mời C.Hà, anh Tám (HCTC) dự

 -15h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH

THỨ BA

04/2020

 - 11h00 tại P.206/92A-LTN: Nhà trường nghe các khoa thông báo kết quả tổ chức hội giảng GV Khoa và thống nhất lịch kiểm tra chuẩn bị bài giảng GV. Tp: BGH (a. Bình), HCTC (a. Long), Phòng ĐT & QLSV (c. Trang, c.Tâm); BCN và trợ lý các khoa.

 

          THỨ TƯ

05/7/2020

 

 

THỨ NĂM

06/8/2020

- 11h00 tại P.206/92A-LTN: Ban HTDN, P.TB&QT giới thiệu dụng cụ thiết bị do TOP tài trợ và bàn giao thiết bị về các đơn vị xin tài trợ. Tp: BGH (a. Bình, a. Trường), Đại diện các đơn vị: Ban HTDN, HCTC, ĐT & QLSV; Khoa Điện (BCN Khoa, trợ lý, a. Ngọc). Khoa Cơ Khí (BCN Khoa, Trợ lý, a. Hưng). Mời cán bộ, GV quan tâm cùng dự.

 

THỨ SÁU

07/8/2020

 

 

THỨ BẢY

08/8/2020


 

CHỦ NHẬT

09/8/2020

 

 

>>> Downloads file.

 

 

 

Các tin khác