Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2020 -2021 tuần 06 (từ 26/10/2020 đến 01/11/2020)

Cập nhật : 10:09, 26/10/2020

              LỊCH CÔNG TÁC

 NĂM HỌC 2020 – 2021

  Tuần 6 (Từ 26/10/2020 đến 01/11/2020)

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

26/10/2020

- 11h15 tại P.206/92A-LTN: Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Mời c.Hà, a. Tám (HCTC) dự

-15h30 tại.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

THỨ BA

27/10/2020

- 11h tại P.206/ LTN: Họp rút kinh nghiệm trong công tác tiếp thị tuyển sinh năm học 2020-2021. TP: BGH (a. Trường); P. ĐT&QLSV (c. Trang, c. Nga, c. Hằng); P.HCTC (a. Long, c. Hà, c. Thủy); Khoa CB (c. Thủy); Ban TTHH (a. Minh); Ban HTDN (c. Phương). C.Thủy (P.HCTC) chuẩn bị các số liệu liên quan đến tư vấn tuyển sinh qua các kênh fb, điện thoại, tin nhắn. A.Minh chuẩn bị các số liệu liên quan tư vấn đến  trực tiếp các trường để báo cáo.

 

          THỨ TƯ

28/10/2020

 

 -15h00 tại p.206/92A –LTN: BGH (a.Hồng) chủ trì họp về kế hoạch viết và thẩm định bài giảng hệ Cao đẳng năm học 2020-2021. TP: Chủ nhiệm và thư ký các khoa chuyên môn; Trưởng phòng ĐT&QLSV.

THỨ NĂM

29/10/2020

 

 -15h00 tại P.206/92A–LTN: BGH (a. Kiểm) họp với phòng HCTC và TCKT về công tác chuẩn bị đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự.

THỨ SÁU

30/10/2020

- 10h00 tại P.206/92A-LTN: Nghiệm thu ba đề tài NCKH cấp trường: 2019-2020: App Mobile… (a. Đức), 2019-2020 Thiết kế xe sinh thái…(a. Dũng), 2017-2018: Xây dựng Clip bài giảng thực hành môn học Tạo hình 2D (c.Ánh) TP: Ban KHCN, CN các khoa: Cơ khí, CNTT và các ban chủ nhiệm đề tài.

 

THỨ BẢY

31/10/2020

- 8h00 tại Hội trường nhà D/92A-LTN: Hội nghị tập huấn về xây dựng chương trình đào tạo hệ Cao đẳng theo chuẩn đầu ra của Bộ LĐTBXH. TP: Toàn thể thành viên của các Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình và thành viên của các Hội đồng thẩm định chương trình.

- 9h30 tại tại P.203/15A-TQB: a. X. Việt giảng thử trước khi tham gia hội giảng thành phố. Tp: BGH (a. Bình), P.HCTC (a. Phong), P.ĐT & QLSV (a Vẻ), a. Đức (ĐHBK)  & các GV Khoa ĐTVT.

 

CHỦ NHẬT

01/11/2020

 

 

 

Nhắc việc: Phòng nước GV tầng 2/15A- TQB được mở cửa thường ngày. Các GV phối hợp với Tổ bảo vệ tự quản, chú ý phần điện nước, đặc biệt tắt điện khi không có người sử dụng.

>>> Downloads file.

 

 

 

 

 

Các tin khác