Lịch công tác

Lịch công tác năm học 2020 -2021 tuần 29(05/04/2021 đến 11/04/2021)

Cập nhật : 04:08, 05/04/2021

                            LỊCH CÔNG TÁC

            NĂM HỌC 2020 – 2021

  Tuần 29 (05/04/2021 đến 11/04/2021) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

05/4/2021

- 11h15 tại P.206/92A-LTN: Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19. Mời c.Hà, a. Tám (P. HCTC) dự.

- 14h30 tại P.202/92A-LTN: Họp nhóm quản trị website. TP: P. TT & HTQT (C. Liên, C. Thủy), P. HC TC (c Hà), P. ĐT &QLSV (A. Việt Anh), P. TC KT (C. Hương); Ban HTDN (A. Hải).

- 15h30 tại P.206/92A-LTN: Họp giao ban BGH.

THỨ BA

 

06/4/2021

- 10h00 tại P.206/92A-LTN: Họp trù bị công tác tiếp thị tuyển sinh ngày 10/4 tại trường ĐHBK HN. TP: BGH (a. Trường), Phòng ĐT & QLSV (c. Trang), Phòng TBQT (a. Thế Anh), Phòng HCTC (a. Long), Phòng TT & HTQT (c. Liên), Công đoàn bộ phận (a, Minh), Bí thư LCĐ.

 

           THỨ TƯ

07/4/2021

 

- 15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên. TP: Các thành viên Hội đồng.

THỨ NĂM

 

08/4/2021

 - 11h15 tại P.206/92A-LTN: Hp về công tác an toàn PCCC. TP: BGH (a. Bình , a.Trường,), trưởng các đơn vị, Tổ ANTT, trợ lý các khoa, C.Hà (P.HCTC) và cán bộ đã tham gia tập huấn PCCC.

 

THỨ SÁU

 

09/4/2021

-11h15 tại P.206/92A-LTN: Hội ý tổ kiêm kê thiết bị. TP:BGH (a.Bình), Phòng Thiết bị QT (a.Thế Anh, a.Nam, a.Tuấn), c. Liên (TT&HTQT)

 - 15h00 tại P.206/92A-LTN: Họp Hội đồng xét duyệt danh sách sinh viên khóa 10 được làm tốt nghiệp năm học 2020 – 2021. TP: Các thành viên Hội đồng.

THỨ BẢY

 

10/4/2021

 

  

CHỦ NHẬT

 

11/4/2021

 

 

>>> Downloads file.

Lưu ý: Các đơn vị đăng ký Lịch Công tác tuần sau, vui lòng gửi về Phòng HCTC trước 15h00 Thứ 6 để làm lịch công tác  chung.

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác