Liên thông lên Đại học

Thông báo v/v thông tin tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học hệ vừa làm vừa học của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2017

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Số :      /TB-ĐHBK-ĐTLT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Viện Đào tạo liên tục (ĐTLT) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK) thông báo tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2017 cho các thí sinh tốt đã tốt nghiệp Trường Cao đằng nghề Bách Khoa như sau:

I. Ngành/Chuyên ngành tuyển sinh:

TT

Tốt nghiệp ngành cao đẳng nghề

Liên thông lên trình độ đại học

1

Hàn; Cắt gọt kim loại; Cơ điện tử

Công nghệ chế tạo máy

2

Công nghệ ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

3

Điện dân dụng; Điện công nghiệp

Kỹ thuật điện, điện tử

4

Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

5

Tin học văn phòng; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế đồ hoạ; Ứng dụng phần mềm.

Công nghệ thông tin

6

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

7

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật Nhiệt - Chuyên ngành: Máy và thiết bị nhiệt - lạnh;

Kỹ thuật điện, điện tử

II. Loại hình đào tạo: Liên thông từ cao đẳng lên đại học

2.1. Điều kiện dự thi: Những người đã tốt nghiệp Cao đẳng  nghề Bách Khoa  được dự thi lên cùng nhóm ngành.

2.2. Thi gian đào tạo: 2 năm

2.3. Môn thi: 

1) Chung cho tất cả các ngành: Toán cao cấp

2) Môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành:

STT

Ngành đào tạo

Môn cơ sở ngành và chuyên ngành

1

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí; CN chế tạo máy

2

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Lý thuyết ô tô; Kết cấu ô tô

3

Kỹ thuật điện, điện tử

Cơ sở kỹ thuật điện; Máy điện

4

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Kỹ thuật điện tử; Xử lý số tín hiệu

5

Công nghệ thông tin

Tin học đại cương; Kỹ thuật lập trình

6

Kế toán

Quản trị học đại cương; Nguyên lý kế toán

9

Kỹ thuật Nhiệt - Chuyên ngành: Máy và thiết bị nhiệt - lạnh

Kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật lạnh

III. Hồ sơ tuyển sinh: Hồ sơ hợp lệ do Viện ĐTLT phát hành.

                        -  Phí hồ sơ: 40.000 đ/hồ sơ

IV. Lệ phí tuyển sinh: Nộp hồ sơ, không hoàn lại nếu không thi:

                        - Diện thi tuyển: 350.000 đổng

Phí tuyển sinh có thể được điều chỉnh theo Quyết định mới nhất của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tại thời điểm tuyển sinh và không hoàn trả lại trong mọi trường hợp.

 Viện Đào tạo liên tục căn cứ vào nhu cầu của thí sinh để tổ chức các lớp ôn tập đầu vào, trong đó kinh phí ôn tập được xác định dựa trên cơ sở lấy thu bù chi. Tham dự lớp bổ túc kiến thức, thí sinh sẽ dễ dàng đạt được điểm số yêu cầu để trúng tuyển.

V. Địa điểm nhận hồ sơ và đăng ký ôn tập :

            - Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (TS&CTSV), Viện Đào tạo liên tục, Trường ĐHBK Hà Nôi, Số 94 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại : 04.38680359.

VI. Thời gian nộp hồ sơ và thời gian tuyển sinh:

- Thời gian nhận hồ sơ : Từ tháng 6/2017

- Thời gian thi dự kiến:                     

       - Đợt 1: 26, 27/8/2017

       - Đợt 2: 28, 29/10/2017

       - Đợt 3: 23, 24/12/2017

            Mọi chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang thông tin tuyển sinh của Viện ĐTLT Trường ĐHBK Hà Nội  tại : http://dtlt.hust.edu.vn trang thông tin tuyển sinh; FB : http://www.facebook.com/dtltbk  hoặc Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, số 94 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại 04.38680359; Email : dtlt@hust.edu.vn.                                                                   

    TL. HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận :

- Trường ĐH Bách khoa HN;

- Tổ TS&CTSV;

- Lưu Viện ĐTLT.


 

 

 

Các tin khác