Liên thông lên Đại học

Thông báo về việc chuyển kết quả thi chuyển hệ lên ĐH Bách Khoa Hà Nội hệ chính quy (không đỗ) sang hệ vừa học vừa làm

Các tin khác