Phòng ban

Ban Thanh tra học tập

Trưởng ban: Thượng tá Nguyễn Xuân Vệ.

Văn phòng: 104, nhà 92A, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, HN.

Chức năng Ban Thanh tra học tập: