Phòng ban

Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Như Trang

Phó trưởng phòng: Trần Văn Nam

Địa chỉ: Phòng 101 - Nhà 92A - Lê Thanh Nghị- HBT - HN

Điện thoại: 024.8682904 (máy lẻ 155/166)

 - Lập kế hoạch đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo ngành nghề mới.

- Xây dựng ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, đề cương môn học & giáo trình.

- Công tác tuyển sinh, giảng dạy & cấp bằng tốt nghiệp. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện cho sinh viên.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác Văn-Thể-Mỹ cho sinh viên. 

- Công tác quản lý và hướng nghiệp cho sinh viên.