Phòng ban

Phòng Tài chính kế toán

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Vân Hà

Phó phòng: Nguyễn Thị Liên

Địa chỉ: Phòng 208 - Nhà 92A, Lê Thanh Nghị, HBT, HN

Điện thoại: 024.3623 0209 (máy lẻ 208)

- Quản lý tài chính & Kế toán theo pháp luật hiện hành và quy định của Trường.

- Xây dựng hệ thống sổ sách Tài chính kế toán theo dõi thu chi đầy đủ.

- Lập báo cáo tài chính, tài sản định kỳ hàng năm theo năm tài chính.