Phòng ban

Phòng Thiết bị & Quản trị

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thế Anh

Địa chỉ: Phòng 209 - 92A Lê Thanh Nghị - HBT -HN

Điện thoại: 024.3623 0209 (máy lẻ 209)

- Quản lý & hướng dẫn sử dụng phòng làm việc, giảng đường và nhà xưởng.

- Quản lý & hướng dẫn sử dụng bảo quản thiết bị và vật tư.

- Xây dựng, lập kế hoạch mua sắm, sử chữa trang thiết bị vật tư và nhà xưởng mới.