Thông tin Ban HTDN

BAN HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM SINH VIÊN

Cập nhật : 11:10, 14/11/2014

Ban hợp tác doanh nghiệp và tư vấn việc làm sinh viên trực thuộc Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. Được thành lập theo quyết định số 71/ QD-CĐNBK ngày 19/06/2013 với các chức năng và nhiệm vụ sau :

I. CHỨC NĂNG :

- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng và Ban Giám Hiệu trong các lĩnh vực : Hợp tác doanh nghiệp, tư vấn lao động, tư vấn việc làm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong Trường.

- Tổ chức, quản lý và điều phối các hoạt động về lao động, việc làm cho sinh viên trong Trường.

- Phối hợp tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin từ các đơn vị trong và ngoài nước để tổ chức lựa chọn, tuyển dụng và cung ứng lao động phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

 

II. NHIỆM VỤ :

1. Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng

- Báo cáo trực tiếp Hiệu trưởng các vấn đề của Ban trong thời gian hoạt động.

- Tư vấn xây dựng các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch đột xuất về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế cho hoạt động tuyển dụng lao động, tư vấn việc làm cho sinh viên, người lao động.

- Đề xuất về kinh phí triển khai cho hoạt động hợp tác doanh nghiệp, tuyển dụng lao động và tư vấn việc làm sinh viên.

2. Tổ chức và điều phối hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động

- Tổ chức tư vấn cho lao động. tuyển dụng lao động theo đề xuất hoặc ủy quyền của đơn vị tuyển dụng cho sinh viên, người lao động.

- Là đầu mối triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển cho công tác hợp tác doanh nghiệp, tư vấn và tuyển dụng lao động, việc làm cho sinh viên.

- Đề xuất , xây dựng, phối hợp và thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm phục vụ cho hoạt động tìm kiếm việc làm của sinh viên và người lao động.

- Chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức, đơn vị cũng như cá nhận trong và ngoài nước có nhu cầu về tuyển dụng lao động theo chỉ đạo của nhà trường.

- Tổ chức, tư vấn các dịch vụ giúp sinh viên tiếp cận các yêu cầu của xã hội liên quan tới các nghề đang đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội sau khi được sự cho phép của Hiệu Trưởng.

 

 

 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN :

Ø Tư vấn và cung cấp thông tin tuyển dụng cho sinh viên

Ø Hợp tác với doanh nghiệp trong việc cấp học bổng và tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên

Ø Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên (Bằng lái xe, chỗ ở, thông tin liên lạc …)

Ø Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn :
-
Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn)
-
Kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp
-
Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp.

 

IV. THÀNH PHẦN CÁN BỘ BAN HTDN:

- Ông Nguyễn Ngọc Long                   (Trưởng Ban)

TEL: 0936248008

- Ông Phạm Ngọc Minh

TEL: 0936246006

- Ông Trịnh Việt Anh

TEL: 0936249009

- Ông Trần Minh Hải

TEL: 0904240660

 

 

 

 

 

Các tin khác