Tin nội bộ

Danh sách chia phòng thi tốt nghiệp (Lý thuyết) các Khoa năm học 2019-2020

Cập nhật : 08:09, 03/08/2020

Danh sách chia phòng thi tốt nghiệp (Lý thuyết) các Khoa năm học 2019-2020


- Khoa Cơ Khí

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện & BDCN

>>>Xem chi tiết

- Khoa Công nghệ thông tin

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện tử viễn thông

>>>Xem chi tiết

Các tin khác