Tin nội bộ

Danh sách sinh viên K10 nộp học phí kỳ 1 qua ngân hàng từ 09/11 - 15/11/2020

Cập nhật : 11:05, 17/11/2020

  Danh sách sinh viên K10 nộp học phí kỳ 1 qua ngân hàng từ 09/11 - 15/11/2020 (cập nhật ngày 17/11/2020)

1. Danh sách sinh viên nộp học phí đến ngày 15/11/2020: Xem chi tiết

2. Lưu ý: 
-  Sinh viên K11 đã hoàn thành học phí qua ngân hàng có thể kiểm tra lịch sử đóng tiền của mình qua tài khoản tại Cổng thông tin sinh viên.

- Những sinh viên đã nộp học phí mà chưa có tên trong danh sách, đề nghị các bạn chụp lại biên lai của ngân hàng, ghi rõ tên, thông tin và MSSV, tiêu đề thư: Xác nhận học phí đã nộp và gửi tới địa chỉ hocphi@hactech.edu.vn.

- Với các bạn bị sai thông tin, bạn email thông tin ngày nộp, thông tin cần đính chính, tiêu đề thư ghi: Chỉnh sửa thông tin sinh viên và gửi tới địa chỉ hocphi@hactech.edu.vn.

- Các trường hợp đã nộp học phí thành công, có tên và đúng thông tin, không cần gửi email xác nhận hoàn thành học phí.

- Sinh viên K10, K11 chưa hoàn thành học phí có thể đóng học phí bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tại ngân hàng: Chi tiết học phí

 

 

Các tin khác