Tin nội bộ

Danh sách sinh viên K12 đủ điều kiện đăng ký vào học lớp chất lượng cao

Cập nhật : 02:04, 01/02/2021

 DANH SÁCH SINH VIÊN K12 ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀO HỌC CÁC LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

 

     Căn cứ thông báo số 13/TB-CĐNBK ngày 15/02/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội về việc triển khai các chương trình đào tạo chất lượng cao, căn cứ kết quả học tập của học kỳ 1 năm học 2020-2021 của K12, phòng Đào tạo & QLSV thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký vào học hệ chất lượng cao của các nghề Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp (kết hợp chương trình đào tạo nghề nâng cao theo tiêu chuẩn CHLB Đức cấp bằng kỹ sư thực hành), Thiết kế đồ họa (danh sách kèm theo). 

     Những sinh viên có tên trong danh sách cần nộp đơn đăng ký theo học lớp chất lượng cao trước ngày 06/02/2021. Đơn đăng ký gửi đến địa chỉ email: maiht@hactech.edu.vn

 

Mẫu đơn đăng ký theo học lớp chất lượng cao (Tải đơn mẫu tại đây)

Ghi chú: Ưu tiên những sinh viên nộp đơn đăng ký sớm.

  

Phòng Đào tạo & QLSV

Các tin khác