Tin nội bộ

Điểm thi tốt nghiệp lại lần 1 Khóa 8 năm học 2018-2019:

Cập nhật : 10:05, 28/10/2019

Điểm thi tốt nghiệp lại lần 1 Khóa 8 năm học 2018-2019:

 

 1) Phần Lý thuyết

- Nghề Kế toán doanh nghiệp

>>>Xem chi tiết

- Nghề Điện tử công nghiệp & Điện tử dân dụng

>>>Xem chi tiết

- Nghề Điện dân dụng 

>>>Xem chi tiết

 - Nghề Điện công nghiệp

>>>Xem chi tiết

- Nghề KTLĐ và điều khiển trong CN

>>>Xem chi tiết

- Nghề KTML và ĐHKK

>>>Xem chi tiết

- Nghề Công nghệ ô tô

>>>Xem chi tiết

- Nghề Cắt gọt kim loại

>>>Xem chi tiết

- Nghề Cơ điện tử

>>>Xem chi tiết

- Nghề Lập trình máy tính

>>>Xem chi tiết

- Nghề Thiết kế đồ họa

>>>Xem chi tiết

- Nghề Ứng dụng phần mềm

>>>Xem chi tiết

- Nghề Quản trị mạng máy tính

>>>Xem chi tiết

 

2) Phần Thực hành

- Khoa Công nghệ thông tin

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện & BDCN

>>>Xem chi tiết

- Khoa Điện tử viễn thông

>>>Xem chi tiết

Các tin khác