Tin nội bộ

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch học tập hệ Cao đẳng đáp ứng chuẩn đầu ra của bộ Lao động Thương binh & Xã hội Nghề Thương mại điện tử

Cập nhật : 02:03, 05/02/2021

Quyết định: Ban hành chương trình đào tạo và kế hoạch học tập hệ Cao đẳng đáp ứng chuẩn đầu ra của bộ Lao động Thương binh & Xã hội Nghề Thương mại điện tử.

>>>Xem chi tiết

Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử:

>>>Xem chi tiết

Các tin khác