Tin nội bộ

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 8 (2016-2019), khóa 7 (2015-2018) và khóa 6 (2014-2017)

Cập nhật : 11:04, 06/11/2019

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 8 (2016-2019), khóa 7 (2015-2018) và khóa 6 (2014-2017)

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên được công nhận

>>>Xem chi tiết

Các tin khác