Tin nội bộ

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 9 (2017-2020), khóa 8 (2016-2020), khóa 7 (2015-2020), khóa 6 (2014-2020) và khóa 5 (2013-2020)

Cập nhật : 06:02, 15/06/2020

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 9 (2017-2020), khóa 8 (2016-2020), khóa 7 (2015-2020), khóa 6 (2014-2020) và khóa 5 (2013-2020)

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên được công nhận

>>>Xem chi tiết

Các tin khác