Tin nội bộ

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 9 (2017-2020) khoa Kinh tế và Quản lý

Cập nhật : 01:10, 17/01/2020

Quyết định: Công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (cấp bằng đợt tháng 3 năm 2020) cho sinh viên CĐN khóa 9 (2017-2020) khoa Kinh tế và Quản lý

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên khoa Kinh tế và Quản lý đủ điều kiện tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Các tin khác