Tin nội bộ

Quyết định công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (Cấp bằng đợt tháng 5 năm 2020) cho sinh viên CĐ, CĐN khóa 4 (2012-2017), khóa 5 (2013-2018), khóa 6 (2014-2019), khóa 7 (2015-2019), Khóa 8 (2016-2019) và khóa 9 (2017-2020)

Cập nhật : 08:04, 06/08/2020

Quyết định công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp (Cấp bằng đợt tháng 5 năm 2020) cho sinh viên CĐ, CĐN khóa 4 (2012-2017), khóa 5 (2013-2018), khóa 6 (2014-2019), khóa 7 (2015-2019), Khóa 8 (2016-2019) và khóa 9 (2017-2020)

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

>>>Xem chi tiết

Các tin khác