Tin nội bộ

THÔNG BÁO: TIẾP TỤC CHO SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ 16/3 ĐẾN HẾT 29/03/2020

Cập nhật : 03:02, 13/03/2020

   Thực hiện Chỉ đạo ngày 13/03/2020 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ban giám hiệu Trường CĐNBKHN thông báo v/v tiếp tục cho sinh viên nghỉ học từ 16/03 đến 29/03/2020 để phòng dịch bệnh do Covid-19 gây ra. Kế hoạch học tập của sinh viên các khoá 9, 10, 11 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và được nhà Trường thông báo cụ thể khi cho sinh viên đi học trở lại.

Các tin khác