Tin nội bộ

Thông báo: Cập nhật danh sách sinh viên đóng tiền học phí qua Ngân hàng (cập nhật đến ngày 22/05/2020)

Cập nhật : 05:04, 22/05/2020

  Danh sách sinh viên đóng tiền học phí kỳ 2 năm học 2019 - 2020 qua Ngân hàng (cập nhật ngày 22/05/2020)

1. Danh sách sinh viên nộp học phí đến ngày 22/5/2020:

Danh sách sinh viên đã nộp học phí: Xem chi tiết

2. Lưu ý: 

- Những sinh viên đã nộp học phí mà chưa có tên trong danh sách, đề nghị các bạn chụp lại biên lai của ngân hàng, ghi rõ tên, thông tin và MSSV, tiêu đề thư: Xác nhận học phí đã nộp và gửi tới địa chỉ hocphi@hactech.edu.vn.

- Với các bạn bị sai thông tin, bạn email thông tin ngày nộp, thông tin cần đính chính, tiêu đề thư ghi: Chỉnh sửa thông tin sinh viên và gửi tới địa chỉ hocphi@hactech.edu.vn.

- Các trường hợp đã nộp học phí thành công, có tên và đúng thông tin, không cần gửi email xác nhận hoàn thành học phí.

- Sinh viên K10, K11 chưa hoàn thành học phí có thể đóng học phí bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tại ngân hàng: Chi tiết học phí

 

 

Các tin khác