Tin nội bộ

Thông báo: Cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 và điều chỉnh kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cập nhật mới ngày 28/04/2020)

Cập nhật : 04:08, 29/04/2020

 Thông báo: Cho sinh viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 và điều chỉnh kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 (cập nhật mới ngày 28/04/2020)

>>>Xem chi tiết

Các tin khác