Tin nội bộ

Thông báo: Sinh viên K10 đi thực tập nhận thức tại Doanh nghiệp khoa Điện tử viễn thông

Cập nhật : 08:04, 14/08/2019

Thông báo: Sinh viên K10 đi thực tập nhận thức tại Doanh nghiệp khoa Điện tử viễn thông

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên chia nhóm đi thực tập

>>>Xem chi tiết

Các tin khác