Tin nội bộ

Thông báo chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp và danh sách sinh viên bảo vệ Khoa Điện tử viễn thông

Cập nhật : 07:09, 30/07/2020

Thông báo chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp sinh viên bảo vệ Khoa Điện tử viễn thông

>>>Xem chi tiết

 

- Danh sách sinh viên bảo vệ tốt nghiệp

- Danh sách sinh viên thi tốt nghiệp thực hành

 

Các tin khác