Tin nội bộ

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 2,4 cho sinh viên Khóa 7,8,9,10,11 và học và thi lại tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 7,8,9.

Cập nhật : 10:03, 09/10/2020

Theo Quy định kế hoạch tổ chức học lại và thi lại cho sinh viên CĐN

>>>Xem chi tiết

 

                                             THÔNG BÁO

 

        Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên nhận đơn đăng ký

- Học và thi lại tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 7,8,9:

  Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 20/10/2020 (tại phòng 101 số 92A Lê Thanh Nghị).

- Học lại học kỳ 2,4 cho sinh viên Khóa 7,8,9,10,11:

  Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (tại phòng 101 số 92A Lê Thanh Nghị).

Chú ý:

 Đối với sinh viên Khóa 10,11 những sinh viên có điểm thi môn Anh văn 2:

- Đạt từ 5 đến dưới 6 điểm: Đăng ký học bổ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếng Anh theo thông báo số 80/TB-CĐNBK (http://www.hactech.edu.vn/vn/Tin-noi-bo/Thong-bao-Yeu-cau-trinh-do-tieng-Anh-doi-voi-sinh-vien-de-du-dieu-kien-xet-cong-nhan-tot-nghiep-va-cap-bang-tot-nghiep-Cao-dang-Thuc-hien-tu-khoa-10-tro-di.html)

- Đạt nhỏ hơn 5 điểm: Đăng ký học lại theo thông báo phía trên.

Các tin khác