Tin nội bộ

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1,3 cho sinh viên Khóa 11 và các khóa trước.

Cập nhật : 04:03, 29/04/2020

Do kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 có sự thay đổi, Phòng ĐT & QLSV thông báo cho sinh viên các khóa lịch đăng ký học lại như sau:

1) Nhận đăng ký học lại các môn của học kỳ 1,3 cho sinh viên các khóa từ ngày 04/05/2020 đến ngày 15/05/2020.

Theo Quy định kế hoạch tổ chức học lại và thi lại cho sinh viên CĐN

>>>Xem chi tiết

2) Nhận đơn đăng ký học bổ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên K10 đạt điểm môn Anh văn 2 từ 5 đến dưới 6 từ ngày 04/05/2020 đến ngày 15/05/2020.

Theo thông báo số 80/TB-CĐNBK (http://www.hactech.edu.vn/vn/Tin-noi-bo/Thong-bao-Yeu-cau-trinh-do-tieng-Anh-doi-voi-sinh-vien-de-du-dieu-kien-xet-cong-nhan-tot-nghiep-va-cap-bang-tot-nghiep-Cao-dang-Thuc-hien-tu-khoa-10-tro-di.html)

Địa điểm nhận đơn đăng ký học tại: Phòng Đào tạo & QLSV - P101, nhà D, Số 92A Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tin khác