Tin nội bộ

Thông báo thay đổi Thời khóa biểu các Khóa 10,11,12 áp dụng từ tuần 11 (30/11/2020)

Cập nhật : 11:08, 26/11/2020

Phòng Đào tạo và QLSV thông báo thay đổi Thời khóa biểu các Khóa 10,11,12 áp dụng từ tuần 11 (30/11/2020). Sinh viên các khóa theo dõi và thực hiện:

Thời khóa biểu Khóa 10 kỳ 5 năm học 2020-2021

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu Khóa 11 kỳ 3 năm học 2020-2021

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu Khóa 12 kỳ 1 năm học 2020-2021

>>>Xem chi tiết

Thời khóa biểu lớp chất lượng cao Khóa 11 năm học 2020-2021

>>>Xem chi tiết

Các tin khác