Tin nội bộ

Thông báo về việc công bố kết quả cuộc thi “Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội”

Cập nhật : 01:07, 29/01/2021

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐN BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  17      /TB-CĐNBK

           Hà Nội, ngày  29 tháng  1 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Công bố kết quả cuộc thi “Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường CĐN BKHN”

 

Căn cứ Thông báo 134/ TB – CĐNBK ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội v/v: Phát động cuộc thi Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 276/ TB – CĐNBK ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội v/v: “Thành lập hội đồng giám khảo cuộc thi Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội;

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng giám khảo ngày 15/1/ 2021 và kết quả bình chọn trên fanpage: facebook.com/ cdnbachkhoahanoi ngày 25/1/2021;

Ban tổ chức cuộc thi Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các họa sĩ đã dành thời gian, công sức sáng tạo những bộ nhận diện thương hiệu đặc trưng và ý nghĩa, đảm bảo các quy định, tiêu chí mà Ban tổ chức đã đề ra trong thông báo phát động cuộc thi. Ngày 15/1/2021, Hội đồng giám khảo cuộc thi “Thiết kế, sáng tạo bộ nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội” đã tổ chức chấm và lựa chọn 03 tác phẩm có chất lượng tốt nhất trong số 11 tác phẩm tham dự để chấm chung khảo. Từ ngày 18 -25/1/2020, Ban tổ chức đã tiến hành đăng tải 11 tác phẩm lên trang fanpage facebook.com/ cdnbachkhoahanoi của Trường để người dùng tham gia bình chọn.

Ban tổ chức xin thông báo kết quả như sau:

-   Giải Nhất: Không có giải Nhất

-   Giải Nhì: 01 giải Nhì trị giá 2.000.000 đ thuộc về tác giả Dương Trường Quang – Tác phẩm HACTECH 07

-   Giải Ba: 01 giải Ba trị giá 1.000.000 đ thuộc về tác giả Trần Từ Duy – Tác phẩm HACTECH 09

-   Giải đặc biệt do người dùng yêu thích và bình chọn nhiều nhất trên fanpage: facebook.com/ cdnbachkhoahanoi: 01 giải trị giá 2.000.000 đ thuộc về tác giả Chử Xuân Tiến – Tác phẩm HACTECH 02

 Ban tổ chức sẽ gửi email thông báo kết quả đến các tác giả tham gia cuộc thi. Các tác giả có tác phẩm đoạt giải có trách nhiệm hoàn thiện tác phẩm dựa trên đánh giá của hội đồng giám khảo gửi qua email và gửi file thiết kế tác phẩm vào hòm thư Ban tổ chức thietkenhandienthuonghieu@hactech.edu.vn trước 12:00, ngày thứ Năm, 04/2/2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, Ban tổ chức sẽ lui lại thời gian tiến hành Lễ trao giải. Các thông báo cụ thể sẽ được gửi qua email đến các tác giả.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn!

  Nơi nhận:

   - Các tác giả;

   - Ban giám khảo;

   - Lưu : BTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

PGS. TS Đỗ Văn Trường

 

 

 

 


 

 

Các tin khác