Lịch công tác năm học 2018 - 2019 tuần 53 từ (12/8/2019 - 18/8/2019)

LỊCH CÔNG TÁC  

NĂM HỌC 2018 – 2019

  Tuần 53 (Từ 12/8/2019 đến 18/8/2019) 

THỨ, NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI 12/8/2019

- 9h00 tại P.202/92A- LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa CNTT (a.Đức, c.Yến)

- 10h00. Kiểm tra tiến độ thực hiện sản phẩm dự thi QG tại Huế 9/2019.

Thành phần: BGH (A. Trường, A. Bình), Phòng TB&QT, ĐT&QLSV, HCTC, TCKT.

Xuất phát từ P.203 nhà D

- 14h00 tại P.202/92A-LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa Điện & BDCN (a.Sỹ; a.Việt; a.Điệp)

-

 -14h30 tại P.206/92A-LTN: Hop giao ban BGH.

 

 

 

 

 THỨ BA  13/8/2019

 

 

 

 - 9h00 tại P.202/92A- LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa Điện & BDCN (c.Ly); Khoa cơ bản (c.Thủy)

- 9h00 tại P.206/92A- LTN: Họp tiếp thị tuyển sinh Five 2019. TP: BGH (A. Trường), Phó chủ nhiệm & giáo vụ các khoa: Điện & BCDN, ĐTVT, Cơ khí, CNTT, C.Thủy HCTC, C.Thủy khoa Cơ bản.

- 10h00 tại P.206/92A- LTN: các đơn vị, cá nhân đăng ký đề tài NCKH 2019-2020 báo cáo nội dung nghiên cứu, dự kiến sản phẩm và nộp đề cương nghiên cứu của đề tài NCKH Tp: các đơn vị , cá nhân đăng ký đề tài, Ban KH&CGCN.

- 11h00 tại P.202/92A-LTN: BCH LCĐ Họp triển khai các hoạt động tháng 8 năm 2019. Tp: BCH LCĐ

- 14h00 tại P.202/92A-LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa Kinh tế & QL (a.Long; c. Hương; c. Quỳnh Anh)

 THỨ TƯ  14/8/2019

- 9h00 tại P.202/92A- LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa ĐTVT (a.Long; c. Trinh)

- 14h00 tại P.202/92A-LTN: Nhóm Admin của Moodle làm việc với giáo viên FiVe về upload tài liệu giảng dạy lên Moodle. TP: Nhóm Admin, Khoa Điện & BDCN (c.Liên; a.Đức; a.Dũng)

THỨ NĂM 15/8/2019

 

 -14h00 tại P.206/92A-LTN: Hop Hội đồng tuyển dụng và nâng bậc lương.

THỨ SÁU 16/8/2019

 

 

THỨ BẢY 17/8/2019

 


 

CHỦ NHẬT 18/8/2019

 

 

 >>> Downloads file.