Thông báo thay đổi địa điểm thi năm học 2019-2020

Thông báo thay đổi địa điểm thi:

Các lớp:

- CĐT 5 -K10

- QTM -K10

- Ô tô 4 -K10

- KTML -K10

Ngày thi: Thứ 4,5,6 ngày 23,24,25/7/2020

Địa điểm Hội trường nhà D chuyển sang phòng T-507

Các ngày thi khác không thay đổi.