Thông báo tiếp tục cho sinh viên ngừng học để phòng dịch Covid-19.

Thông báo tiếp tục cho sinh viên ngừng học để phòng dịch Covid-19:

    Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo-Quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên các khóa 10, 11, 12 tiếp tục ngừng học, không đến trường để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ( thực hiện từ 22/02/2021 đến khi có thông báo mới của nhà trường về kế hoạch cụ thể tiếp theo của kỳ 2 năm học 2020-2021 ).