Sứ mạng và mục tiêu phát triển

  • Sứ mạng: Sứ mạng của trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, tiến tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới.
  • Mục tiêu phát triển

·         Xây dựng trường CĐN BKHN thành cơ sở đào tạo nghề hàng đầu Việt nam. Một số nghề đạt trình độ Đông Nam Á và thế giới.

·         Là nơi quy tụ các chuyên gia, giảng viên có trình độ và năng lực nghề cao.

·         Là địa chỉ tin cậy cho các doanh nghiệp sử dụng lao động trong và ngoài nước.

·         Có môi trường làm việc và học tập đạt chuẩn mực cao hướng tới chuẩn mực quốc tế.