Tin nội bộ

Quyết định: Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 cho sinh viên cao đẳng, CĐN khóa 6 (2014-2019), khóa 7 (2015-2018), khóa 8 (2016-2019), khóa 9 (2017-2020) và Khóa 10 (2018-2021)

Cập nhật : 04:05, 23/04/2021

Quyết định: Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2021 cho sinh viên cao đẳng, CĐN khóa 6 (2014-2019), khóa 7 (2015-2018), khóa 8 (2016-2019), khóa 9 (2017-2020) và Khóa 10 (2018-2021).

>>>Xem chi tiết

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

>>>Xem chi tiết

Các tin khác